Vzácná onemocnění 2


Ehler E. a kol.

Po roce vychází kniha Vzácná onemocnění II. I když v průběhu uplynulého roku došlo k dalšímu pokroku v diagnostice i léčbě některých vzácných chorob, přesto je závažnost problematiky „orphan diseases" stále vysoká. Na výzkumu i aplikaci nových poznatků do péče o nemocného se vzácnými nemocemi se podílí jak Světová zdravotnická organizace, tak organizace v různých kontinentech a také i v jednotlivých státech. Do publikace Vzácná onemocnění II přispěli autoři popisem současného stavu znalostí (epidemiologie, patogeneze, diagnostika, terapie, prevence) o vzácných chorobách z různých oblastí neurologie (multifokální motorická neuropatie, syringomyelie, autoimunitní encefalitidy, MELAS, Kennedyho syndrom, spinální svalová atrofie, syndrom Dravetové). Zlepšení diagnostiky i léčby orphan diseases je cílem publikace a současně i největší odměnou autorům.

A5 (148 x 210), 100 str., hmotnost: 0.14 kg

ISBN:978-80-7471-089-6


Skladem

Naše cena: 110 Kč