Karcinom prostaty a radikální prostatektomie


doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.

Radikální prostatektomie je vysoce účinná metoda léčby u lokálně ohraničeného karcinomu prostaty. Stále větší pozornost je věnována indikaci radikální prostatektomie také u lokálně pokročilého karcinomu prostaty, a to buď v monoterapii, nebo jako počátek kombinovaného léčebného postupu. Radikální prostatektomie má několik způsobů provedení, ale vždy jeden cíl, a to vysokou onkologickou efektivitu a minimum vedlejších účinků. Zatím není možné jednoznačně určit, který ze způsobů provedení je nejlepší. Nejvíce to závisí na zkušenosti pracoviště, které tento výkon provádí. Radikální prostatektomie bude muset nadále obhajovat svoji vysokou efektivitu v konkurenci s radioterapií, kterou lze považovat jako její nákladnější alternativu. Cílem této publikace je seznámit čtenáře s komplexním pohledem na tento typ operace a přinést ucelený pohled na možnosti kurativní léčby nemetastatického karcinomu prostaty.

A5 (148 x 210), 160 str., hmotnost: 0.46 kg

ISBN:978-80-7471-018-6


Na objednávku

Naše cena: 320 Kč