Osteopatie u epileptiků - VYPRODÁNO


MUDr. Julius Šimko, Ph.D., a kol.

V České republice žije několik set tisíc osob s osteoporózou a mnohem více s osteopenií, tedy sníženou kostní minerální hustotou, poškozením mikroarchitektury kostní tkáně a zvýšeným rizikem zlomenin i při malém, neadekvátním úrazovém ději. Obecné přesvědčení, že naprostá většina nemocných s osteoporózou jsou postmenopauzální ženy, u kterých je hlavní příčinou choroby pokles produkce estrogenů, není správné. Mimo tuto tzv. primární osteoporózu existuje velmi mnoho příčin pro osteoporózu sekundární a je pravděpodobné, že sekundární osteoporóza je častější než osteoporóza primární. Léky indukovaná osteoporóza je dobře známá při dlouhodobém podávání glukokortikoidů a od konce šedesátých a počátku sedmdesátých let je popisována i při léčbě epilepsie. Účelem této publikace je poskytnout neurologické a osteologické veřejnosti přehled celkové problematiky osteoporózy u epileptiků a přednést k diskuzi návrh opatření, která by bylo vhodné promítnout do klinické praxe.

A5 (148 x 210), 32 str., hmotnost: 0.22 kg

ISBN:978-80-7471-034-6


Na objednávku

Naše cena: 58 Kč