Algoritmy diagnostiky a léčby roztroušení sklerózy


MUDr. Jiří Piťha a kol.

V publikaci Algoritmy diagnostiky a léčby roztroušení sklerózy naleznete, jak sám název napovídá, algoritmy diagnostické, léčebné, radiodiagnostické, terapeutické, léčbu relapsu i symptomatickou léčbu, včetně managementu roztroušené sklerózy. Na zpracování jednotlivých kapitol se podíleli přední odborníci zabývající se diagnostikou a léčbou tohoto onemocnění.

A4 (210 x 297), 36 str., hmotnost: 0.11 kg

ISBN:978-80-7471-031-5


Na objednávku

Naše cena: 80 Kč