Diabetická neuropatie - VYPRODÁNO


prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc., a kol.

Diabetes mellitus (DM) je chronické onemocnění, které není doposud vyléčitelné a řadí se k jedněm z nejčastějších nepřenosných nemocí na celém světě. Rostoucí prevalence zejména DM 2. typu na celém světe vede k označení výskytu diabetu za epidemii a DM se stává jedním z nejnáročnějších zdravotních problémů 21. století. Důsledkem diabetu jsou akutní a zejména chronické komplikace, které podmiňují zvýšenou morbiditu i mortalitu diabetické populace. Diabetická neuropatie patří k významným a častým pozdním metabolickým a mikrovaskulárním komplikacím DM. Jde o klinicky heterogenní syndrom postižení periferních, kraniálních i autonomních nervů, který významně zhoršuje kvalitu života nemocných. V předkládaném suplementu jsou uvedeny jednotlivé typy neuropatií, jejich patogeneze i současné možnosti terapie. Cílem jednotlivých příspěvků je přispět ke zlepšení diagnostiky i terapie této časté neurologické komplikace.

A4 (210 x 297), 32 str., hmotnost: 0.30 kg

ISBN:978-80-87327-97-5


Na objednávku

Naše cena: 85 Kč