Ordinace 21. století - vybavení a legislativa - VYPRODÁNO


kolektiv autorů

Předkládané supplementum nabízí několik základních vybraných kapitol k provozu zdravotnické praxe, které jak doufáme, řada z Vás ocení a přijme jako potřebnou pomůcku. Je zde stručně uvedena složitá problematika informačních technologií a její aktuální problémy pro využití a rozvoj v oblasti zdravotnictví. Popsána je jistá chaotičnost vývoje, proto si cením uvedení orientační tabulky, která napomáhá zdravotníkům v orientaci a výběru vhodného konkrétního softwaru. Rovněž tak krátké shrnutí právní problematiky ambulantních zdravotnických zařízení přináší přehled nutných a použitelných právnických informací, které bychom měli všichni znát. V článcích mapujících požadavky na věcné a technické vybavení ambulantních zdravotnických zařízení se autoři zaměřili a upozorňují zejména na změny související s platností vyhlášky číslo 221/2010 Sbírky tj. od 1. 9. 2010. Problematika kontrol a revize přístrojů v lékařské ordinaci zmiňuje základní pravidla a aktuální předpisy dle současné platné legislativy a s tím související povinnosti ambulantních zdravotnických zařízení v používání přístrojů v lékařských ordinacích. A konečně hygienické předpisy - článek obsahuje přehledný výklad dispozičního členění zdravotnického zařízení s charakteristikou a popisem nezbytného vybavení dle vyhlášky 234/2011 Sbírky, ale také například způsob a frekvenci úklidu, malování nebo způsoby dezinfekce a její kontrolu.

A4 (210 x 297), 28 str., hmotnost: 0.09 kg

ISBN:978-80-87327-87-6


Na objednávku

Naše cena: 58 Kč