Ordinace 21. století - 2. díl


kolektiv autorů

Nakladatelství Solen přichází s druhým dílem seriálu o ordinaci 21. století. Je příznačné pro naši současnost, že téma ordinace je nejméně stejně tak silné a potřebné jako téma nemocnice 21. století. Odpovídá to trendům, které v systému zdravotnictví vnímáme: přesunu pacientů, výkonů, technologií i zdravotnických profesionálů do ambulancí, zkracování pobytu nemocných v lůžkových zařízeních, nárůst chronické péče a posilování preventivních strategií. Řada tradičních medicínských oborů, dříve dominantně nemocničních, má dnes svou základnu v ambulantní péči; příkladem je diabetologie, revmatologie, gastroenterologie, kardiologie nebo pneumologie. V českém zdravotním systému přísluší nejvýznamnější část odpovědnosti za provoz ambulantních zařízení privátním poskytovatelům, a to nejčastěji samostatně pracujícím. Nároky na tyto poskytovatele, ať už jsou to ambulantní specialisté nebo praktičtí lékaři, jsou nesmírné. Vedle klinických kompetencí a lidských předpokladů jsou to především vysoké nároky na management a zajištění organizační úrovně zdravotnického zařízení, rozvoj vybavení a technologií, schopnost komunikace uvnitř zdravotního systému a využívání mezioborové spolupráce. K tomu je potřeba přiřadit požadavek na podnikatelskou efektivitu. Aktuální supplementum potvrzuje výše uvedené a vybírá nejen pro ambulantní lékaře některé specifické a velmi důležité aspekty poskytování péče.

A4 (210 x 297), 40 str., hmotnost: 0.12 kg

ISBN:978-80-7471-021-6


Na objednávku

Naše cena: 60 Kč