NEUROLOGIE PRO PRAXI - Škály používané v neurologii


kolektiv autorů

Tato brožura shrnuje popis škál a dotazníků používaných u vybraných neurologických onemocnění (roztroušená skleróza, delirium, fatická porucha, cévní mozková příhoda, Parkinsonova nemoc, dystonie, mozečkový syndrom, demence). Nejedná se o kompletní výčet všech škál používaných pro hodnocení symptomů uvedených neurologických onemocnění, ale spíš o erudované doporučení specialistů zabývajících se danými onemocněními. Jsou zahrnuty a popsány zejména škály rutinně v praxi používané, ale zmíněny jsou i škály nové nebo nově přeložené do češtiny.

A4 (210 x 297), 44 str., hmotnost: 0.66 kg

ISBN:978-80-87327-76-0


Na objednávku

Naše cena: 80 Kč