Dny molekulární patologie - 12. sympozium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie, 103. olomoucký diagnostický seminář české divize IAP, 7. olomoucké dny histologických laborantů; Olomouc; 2.6.2016 - 3.6.2016


Vážení a milí příznivci molekulární patologie,

je mi ctí přivítat Vás v Olomouci na XII. dnech molekulární patologie. Moderní medicína se neobejde bez nových strategií a metodických přístupů, které pomáhají objasnit molekulární mechanizmy vedoucí ke vzniku různých chorob a současně určit směry, kterými se může ubírat jejich perzonalizovaná terapie. Z tohoto hlediska je velmi užitečné vzájemné setkávání odborníků z různých oblastí medicíny s odborníky z experimentální a teoretické oblasti, které umožňuje nejen výměnu nových informací a poznatků, ale i navazování nových kontaktů. Doufám, že toto sympozium, spolu se satelitními akcemi, bude tomuto účelu dobře sloužit. Ale nejen to. Olomouc byla odedávna moravským centrem, kde se křižovaly cesty mnoha významných osobností a současně centrem, které je známé svou pohostinností a kulturním zázemím. Přál bych si, aby tomu nebylo jinak ani v případě našeho setkání. Přál bych si, abychom si v dnešní uspěchané době našli i chvíli na přátelský rozhovor, který se bude týkat nejen problémů, ale i radostí, které život přináší. Přeji vám příjemný pobyt a hodně nových informací i zážitků.

Váš


Zdeněk Kolář

Téma sympozia a workshopu

 • Výzvy moderní patologie

Místo konání

 • Teoretické ústavy LF UP Olomouc, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc

Předseda organizačního a vědeckého výboru

 • prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.

Organizační a vědecký výbor

 • Mgr. Jan Bouchal, Ph.D.
 • prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
 • Mgr. Barbora Fialová
 • doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
 • Danuše Kvapilová
 • Mgr. Monika Levková
 • prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
 • MUDr. Peter Szépe, CSc.
 • doc. MUDr. Martin Tichý, CSc.

Zajištění výstavních ploch / sponzoring

 • Jana Holinková, Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc
 • tel.: +420 603 440 288, e-mail: holinkova.jana@centrum.cz

Manažerka kongresu

 • Mgr. Vendula Pávková, tel.: +420 777 714 679, e-mail: pavkova@solen.cz
Další stránka: Program