MEDICÍNA PRO PRAXI – III. kongres praktických lékařů; Hradec Králové; 10.6.2016 - 11.6.2016


Třetí ročník kongresu Medicíny pro praxi v Hradci Králové se bude konat opět v hotelu Nové Adalbertinum v termínu 10.-11.6. 2016. Zazní přednášky z oboru pneumologie, kardiologie, hematologie, psychiatrie, endokrinologie a psychosomatiky. Témata přednášek jsou vybírána tak, aby byla co nejvíce přínosná pro praxi praktických lékařů.

Místo konání

  • Hotel Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, 500 03 Hradec Králové

Pořadatel

  • společnost SOLEN, s.r.o. a časopis Medicína pro praxi pod záštitou I. interní kardioangiologická kliniky FN HK

Prezident akce

  • prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Hlavní partner

Organizační sekretariát

  • Mgr. Simona Elblová, tel.: 585 203 086, mob.: 777 557 413, elblova@solen.cz
Další stránka: Program