XII. INTERNÍ MEDICÍNA PRO PRAXI, VIII. Olomouc kazuistická; Olomouc; 23. – 24.  3.  2017


Odborný garant akce

  • prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.

Místo konání

  • Clarion Congress Hotel Olomouc

Hlavní partneři


Pořadatel

  • společnost SOLEN, s. r. o.
  • časopis Interní medicína pro praxi

Záštita

  • Česká internistická společnost ČLS JEP
  • Sdružení ambulantních internistů

Manažerka konference

  • Mgr. Jitka Nováková, tel.: 582 396 099, mob.: 777 714 680, email: novakova@solen.cz
Další stránka: Program