Kongresy pro pediatry v roce 2017

Ani v letošním roce nechybí oblíbený cyklus vzdělávacích akcí pro pediatry. Se zajímavým programem za vámi přijedeme postupně do Ostravy, Olomouce, Hradce Králové, Brna, Prahy a Plzně. Těšíme se na vás!

Více...

Vánoční punčování s výtěžkem 39.740Kč

První prosincový den jsme v rámci olomouckých vánočních trhů na stánku Dobrého místa pro život vybrali téměř čtyřicet tisíc korun. Výtěžek z prodeje punčů putoval na konto DC 90, o. p. s. v Olomouci – Topolanech. Děkujeme všem, kdo přispěli na dobrou věc!

Soutěž o nejlepší sdělení rezidentů pokračuje i v roce 2017

Již tradičně probíhá v časopise Urologie pro praxi soutěž rezidentských pracích. Jedná se o články publikované v časopise v roce 2017 a do soutěže jsou zahrnuty automaticky. Vyhodnocení je v rukou redakční rady, která tajným hlasováním rozhodne o vítězné práci. Práce zasílejte na kapralova@solen.cz.
PEDIATRIE PRO PRAXI - IV. kongres pediatrů v Hradci Králové 26. – 27. května 2017

Hradec Králové si našel již své pevné místo v setkání všech příznivců dětského lékařství před začátkem léta. Kromě samotného kouzla města vás chceme zaujmout i kvalitním odborným programem. Ve spolupráci s Dětskou klinikou LF UK a FN v Hradci Králové si pro všechny účastníky doc. MUDr. Skálová, Ph.D. se svými spolupracovníky připravila lákavá témata. Program se tentokrát zaměřuje na dětskou nefrologii a urologii, akutní stavy u dětí, kardiologii, pneumologii. Druhý den bude opět společný se všeobecnými lékaři pro dospělé, kde budou přednesena témata o infekcích, poruchách příjmu potravy, vzácných onemocněních a na závěr je zařazen diskuzní blok o zdravotnickém právu. Pokud Vás zaujme hradecké setkání pediatrů, poznamenejte si termín 26. - 27. května. Těšíme se na setkání s vámi v samotném centru města, v hotelu Nové Adalbertinum.
MEDICÍNA PRO PRAXI - IV. kongres praktických lékařů v Hradci Králové 26. - 27. května 2017

26.–27. 5. 2017, krásné téměř letní dny, při kterých budete mít příležitost navštívit jednu z akcí vzdělávacího cyklu pro lékaře primární péče. Připravili jsme program sestavený z témat, s kterými se praktický lékař každodenně potýká. Zaměříme pozornost na diabetologii, na alergologické i neurologické potíže, v pozadí nezůstanou ani poruchy kognice. Příjemné prostředí, setkání s kolegy, nové poznání a zkušenosti, to vše na Vás čeká na IV. kongrese Medicíny pro praxi v Hradci Králové. Těšíme se na Vaši účast!