Workshop - Strategie komunikace s rodiči; Praha; 15.  6.  2017


Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

dovolujeme si Vás pozvat na workshop "Strategie komunikace s rodiči", prostřednictvím kterého lektorka doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc. představí základní způsoby komunikace mezi lékařem a rodičem s důrazem na neverbální komunikaci. Dostatek času bude věnován také diskusi nad praktickými problémy, se kterými se zdravotníci potkávají v každodenní komunikaci s pacienty (metodou Balintovské skupiny).


Místo konání

  • ibis Praha Wenceslas Square Hotel, Kateřinská 36, 120 00 Praha 2

Lektorka

  • doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc., Oddělení somatopsychiky VFN a 1. LF UK v Praze

Odborný garant

  • prim. MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., Novorozenecké oddělení FN v Olomouci

Organizační sekretariát

  • Jonatan Šrámek, mob.: 777 577 426, e-mail: sramekj@solen.cz
Další stránka: Program