Předplaťte si naše časopisy

a získejte okamžitý přístup k aktuálním článkům on-line, výtisk každého čísla ve schránce, informace o připravovaných vzdělávacích akcích, tematické speciály a další výhody

Více...

Kongresy pro praktické lékaře v roce 2018

Oblíbený cyklus vzdělávacích akcí Medicína pro praxi pokračuje i v letošním roce – zveme vás do Ostravy, Olomouce, Hradce králové, Brna, Prahy a Plzně.

Více...

Kongresy pro pediatry v roce 2018

Ani v letošním roce nechybí oblíbený cyklus vzdělávacích akcí pro pediatry. Se zajímavým programem za vámi přijedeme postupně do Ostravy, Olomouce, Hradce Králové, Brna, Prahy a Plzně. Těšíme se na vás!

Více...

Podporujeme sdružení pacientů s onemocněním prostaty

Rakovina prostaty patří mezi nejčastější onkologická onemocnění. Solen podporuje pacientské sdružení PROSTAK, které pravidelně pořádá setkání pacientů s odborníky v různých městech České republiky a snaží se být těmto mužům a jejich blízkým zdrojem odborných informací.

Více...

Pozvánka: XII. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ; Olomouc; 27. – 28. 4. 2018

Před posledním dubnovým víkendem vás zveme do Olomouce na Kongres Praktického léká¬renství. Ve spolupráci s jednotlivými garanty opět připravujeme prakticky zaměřené přednášky a nezapomeneme ani na dostatečně dlouhý prostor pro diskuze, tradičně účastníky plně využívaný a oceňovaný jako výborná platforma k výměně odborných názorů. Věříme, že další ročník bude hodnocen jako vynikající vzdělávací akce (nejen) pro lékárníky stejně jako ročníky předchozí.Pozvánka: XV. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE; Brno; 31. 5. – 1. 6. 2018

Jubilejní XV. ročník Sympozia praktické neurologie se bude konat v letošním roce na přelomu května a června 31. 5. – 1. 6. 2018. Tradičním místem konání bude opět brněnský hotel International. Akci stejně jako v přešlých letech pořádá společnost SOLEN, s.r.o., a časopis Neurologie pro praxi. Záštitu nad touto akcí převzala I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny Brno a Centrum neurověd LF MU Brno. Sympozium má v kalendáři akcí pro praktické neurology již své tradiční místo a o jeho skvělé úrovni svědčí i počet účastníků, kterých se každoročně na akci sjede kolem 400.POZVÁNKA: X. KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI; Olomouc; 26. 4. 2018

Jubilejní X. ročník konference Dermatologie pro praxi se uskuteční 26. dubna 2018 v olomouckém Clarion Congress Hotelu. Opět pro vás připravujeme pestrý program složený z aktuálních témat z oboru dermatologie. Přednášky jsou cíleny především na sféru ambulantních dermatologů (blok Novinky v estetické dermatologii připravujeme ve spolupráci se SAD). Konference se koná pod záštitou Kliniky chorob kožních a pohlavních LF UP a FN Olomouc, jejíž přednosta MUDr. Martin Tichý, Ph.D., je prezidentem této vzdělávací akce. Věříme, že i další ročník konference bude dermatology hojně navštíven a hodnocen jako úspěšný a přínosný pro praxi.Pozvánka: KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER - XXXV. dny praktické a nemocniční pediatrie; Olomouc; 11. – 12. 5. 2018

V polovině května pořádáme naše tradiční největší setkání pediatrů a dětských sester v Olomouci. Již 35. ročník napovídá tomu, že kongres je stále vyhledávaný, nejen pro oblibu historického města Olomouce, ale především pro svůj odborný program. Záštitu nad ním opět převezme pan prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. a pracovníci Dětské kliniky FN v Olomouci. Ve dnech 11.–12. května tak budete mít příležitost podílet se na účasti jedné z nejvíce navštěvovaných pediatrických akcí v naší republice. Program můžete sledovat na webových stránkách kongresu, kde bude program postupně aktualizován.Pozvánka: MEDICÍNA PRO PRAXI - XVI. kongres praktických lékařů; Olomouc; 26.-27. 4. 2018

Na příjemný jarní termín, 26.–27. dubna 2018, opět připravujeme další ročník konference Medicína pro praxi (XVI. kongres praktických lékařů v Olomouci). Konference přibližuje aktuální témata z různých oborů vnitřního lékařství i jiných mezioborů. Přednášejícími jsou významné osobnosti daných odborností z klinických pracovišť v rámci celé České republiky. Abychom uspokojili co nejvíce účastníků, program bude opět velmi pestrý, doplněn interaktivními přednáškami a workshopy. Letošní ročník se zaměří na prevenci onkologických onemocnění, dušnost, vybraná témata z oboru revmatologie, léčbu polymorbidních nemocných z polypragmazií, či na poruchy spánku. Účast na konferenci bude ohodnocena kredity v rámci kontinuálního vzdělávání. Věříme, že i další ročník této akce bude účastníky hodnocen pozitivně jako ty předcházející. Těšíme se na setkání.Pozvánka na XX. ročník Moravského urologického sympozia - 19. - 20. 4. 2018.

Dovolujeme si Vás pozvat na XX. ročník Moravského urologického sympozia, které se v příštím roce uskuteční v mírně pozdějším termínu, než je zvyklostí. Sympozium proběhne 19.–20. dubna 2018 opět v hotelu Dlouhé Stráně. Můžete se těšit na pestrý a prakticky zaměřený odborný program, který je připravován pod vedením prezidentů akce doc. MUDr. Vladimíra Študenta, Ph.D. a doc. MUDr. Miloše Broďáka, Ph.D.